تاریخ خبر: ١٣٩٧/١٠/١١

خراسان جنوبی

ااستان خراسان جنوبی یکی از استان‌های ایران است.این استان در شرق ایران واقع شده و مرکز آن،شهر بیرجند است. استان خراسان جنوبی، با مصوبه مجلس شورای اسلامی و پس از تقسیم استان خراسان به سه استان،در سال ۱۳۸۲ ایجاد شد متن کامل