تشابه ظرافت و حساسیت کار خبرنگاری و فعالیت های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز با تبریک روز خبرنگار به دست اندرکاران «خراسان جنوبی» گفت که کار خبر و حساسیت های آن با نوع فعالیت ها در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تشابه دارد به گونه ای که کار هر دو وقت و ساعت ندارد و روزهای تعطیل را هم در بر می گیرد بنابراین با ظرافت و حساسیت های خاص همراه است.

تشابه ظرافت و حساسیت کار خبرنگاری و فعالیت های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

 

کاری که به گفته حجت الاسلام «ملایی» بدون مردم شکل نمی گیرد و اگر آن ها حضور نداشته باشند مراسم و راهپیمایی ها برگزار نمی شود و از آن طرف بدون رسانه ها نمود نمی یابد و به هدف مد نظر نمی رسد. به گفته وی، کار خبرنگاری حساسیت های خاص و دغدغه های خود را دارد و کاری بزرگ و جهانی است. او حضور مردم استان در برنامه ها و مناسبت های خاص را چشمگیر و در مقایسه با برخی استان ها بی نظیر توصیف کرد و گفت: مجموعه دستگاه های عضو شورا هم پای کار هستند بنابراین همدلی خاص بر فضای استان حاکم است. «مجتبی نوریان»، معاون سردبیر روزنامه خراسان جنوبی هم گفت: با تقسیم استان و در 15 سال گذشته؛ خراسان جنوبی به دلیل فرهنگ بالا و روحیه مطالبه گری به حق مردم پیشرفت های زیادی داشته است اگر چه گرفتار مشکلات و موانعی مانند خشکسالی و ... است.


خروج