سردار سنایی راد:

تهاجم و مکر آمریکایی ها با مقاومت متوقف می شود

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا گفت: تهاجم و مکر آمریکایی ها در برخورد، با مقاومت مسدود و متوقف می شود.

تهاجم و مکر آمریکایی ها با مقاومت متوقف می شود


به گزارش خبرنگار مهر، سردار رسول سنایی راد پیش از ظهر یکشنبه در همایش تبیین گام دوم انقلاب بیان کرد: در شرایطی که یک ملت دارای شرافت و آزادگی بر روی لبه خطر قرار می گیرد، مقاومت می کند.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه راه سد دشمن مقاومت است، افزود: امروز مقاومت ما منطق داشته و لازم است.

وی بیان کرد: امروز وقتی از مقامت فعال سخن می گوییم یک نوع کنش آگاهانه و خلاقانه است که بتواند در برابر دشمن بازدارندگی ایجاد کند.

سردار سنایی راد با بیان اینکه اگر در جنگ امکانات امروزی را داشتیم روند جنگ شکل دیگری داشت و هشت سال طول نمی کشید، اظهار کرد: بر اساس تجربه های این جنگ مصمم شدیم که توان نظامی را ارتقاء دهیم و به خوبی موفق شدیم.

وی بیان کرد: وقتی زدن یک هواپیما موازنه ای برقرار می کند که کسانی که دیروز برای  جنگ با ما دندان تیز کرده بودند، اظهار پشیمانی می کنند یعنی از مرحله بازدارندگی عبور کرده ایم و می توانیم موازنه ای جدید برقرار کنیم.

سردار سنایی راد با بیان اینکه تشدید فشار و تهدید به جنگ از راهبردهای دشمن است، گفت: امروز باید کنش فعال ما به گونه ای باشد که مردم بدانند جنگی اتفاق نمی افتد.

وی با بیان اینکه دشمن می خواهد ما را در سایه تهدید به عرصه مذاکره ببرد، افزود: مذاکره ای که فرسایش مولفه های قدرت مااست هیچگاه اتفاق نمی افتد.

 مقاومت فعال را پیش رو بگیریم

سردار سنایی با بیان اینکه آمریکا باید بداند از هر نقطه ای شلیک کند از همان نقطه به آنها شلیک می کنیم، افزود: همانگونه که آمریکا به تعهدات خود در برجام عمل نکرد ما هم متقابلا عمل می کنیم.

وی با بیان اینکه در حوزه نظامی گفتند سپاه جزو تروریست ها است ما هم می گوییم سنتکام جزو تروریست ها است، اظهار کرد: هواپیمای متجاوز که قرار بوده رادارگریز باشد با رادار ایرانی کشف و با موشک ایرانی زده شده است.

سردار سنایی راد با بیان اینکه زدن این هواپیما با موشک ایرانی برای دشمن و متعهدان دشمن پیام دارد، افزود: هندی ها برای خرید این هواپیما با آمریکا لغو قرار داد کرده اند.

وی بیان کرد: در شرایط پیش رو باید مقاومت فعال را پیش رو گیریم تا بازدارندگی عرصه نظامی به سایر عرصه ها تعمیم پیدا کند.

 برای مذاکره التماس می کنند

وی با بیان اینکه امروز هرجا تحرکی داشته ایم نتیجه گرفته ایم، اظهار کرد: در عرصه نفتی تحرکاتی داشته ایم و اولین محموله بنزین صادر شده است.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا بیان کرد: دولت قراردادی با بیش از هزار و ۶۰۰ میلیارد با صنعت دفاعی برای تولید چند قلم وسایل خودرو منعقد کرده است.

سردار سنایی راد با بیان اینکه در مقاومت فعال قرار نیست بنشینیم تا ضربه بخوریم، افزود: اینکه می گوییم در هر برخورد دشمن، واکنش نشان می دهیم تنها محدود به مرزهای داخلی نمی شود.

وی افزود: امروز به تعبیر رهبری مذاکره سم مهلک بوده و باید مقاومت کنیم.

 بیشینه سازی قدرت برای شرایط پیش رو

سردار سنایی راد خواستار حفظ محوریت ولایت و یک صدایی از درون جامعه برای مقابله با شرایط پیش رو شد و گفت: بیشینه سازی قدرت از دیگر راهکارهای پیشنهادی برای شرایط پیش رو است.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا اظهار کرد: تهاجم و مکر آمریکایی ها در برخورد، با مقاومت مسدود و متوقف می شود.

سردار سنایی راد خواستار معتبرسازی مقاومت فعال، بیان افول قدرت های دشمن، بیان قوت های خود و توجه به فرصت ها و ظرفیت های موجود شد و اظهار کرد: خنثی سازی جنگ روانی و رسانه ای دشمن، انسجام درونی و افزایش رضایت مندی مردم و کاهش نارضایتی ها از دیگر راهکارهای مقابله با شرایط موجود است.

وی با بیان اینکه افزایش رضایت مندی با کاهش هزینه ها و خدمت صادقانه مسئولان بدست می آید، افزود: در شرایط پیش رو باید سرانه امید در مردم را افزایش داد.

معاون سیاسی ستادکل نیروهای‌ مسلح اظهار کرد: تقویت زمینه های تاب آوری ملی، بیان قدرت ها و عبرت آموزی از سرنوشت تسلیم شدگان نیازمند توجه است.

سردار سنایی راد با بیان این مطلب که جوانان تحصیل کرده از دارایی های کشور بوده که هر جا اراده کنند، معجزه ایجاد می شود، گفت: در جنگ هشت سال دفاع مقدس هم جوانان زیادی وارد میدان شده و پیروزی ها را رقم زدند.

وی با بیان اینکه فرهنگ دینی و ملی ما فرهنگ مقاومت است، گفت: نگاه اصلی باید به درون کشور باشد چراکه اگر می توانیم موشک بسازیم، ساخت وسایل خودرو هم شدنی است.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا بیان کرد: امروز به مرحله ای رسیده ایم که دانش داخلی امکان تحقیق و توسعه را می دهد و می توانیم آن را به فناوری تبدیل کنیم.


خروج