مسئول سياسي سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی:

راهكار برون رفت از مشكلات توجه به ظرفيت هاي داخلي و منطق مقاومت است

مسئول سياسي سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی راهكار برون رفت از مشكلات بيروني و دروني كشور در عرصه هاي مختلف را توجه به ظرفيت هاي موجود داخلي، منطق مقاومت دانست و گفت: منطق مقاومت كه همان توجه به درون كشور و استفاده از ظرفيت هاي موجود و ايستادگي و مقاومت است؛ بايد بين مردم تبيين شود و همه بدانند كه تنها راه عبور از مشكلات در همه عرصه ها ايستادگي و مقاومت است.

 راهكار برون رفت از مشكلات توجه به ظرفيت هاي داخلي و منطق مقاومت است


به گزارش خبرگزاری بسيج از خراسان جنوبی، نوفرستی مسئول سياسي سپاه انصارالرضا(ع)، صبح امروز در نشست سياسی كاركنان سپاه زيركوه با بيان اينكه 2نوع نگاه در رابطه با ارتباط با غرب در كشور وجود دارد،گفت: يك نگاه راه   حل همه  مشكلات و چالش ها را ارتباط با خارج و غرب ميداند و معتقد است با حل مشكلات و چالش های بيرونی كشور، مشكلات داخلي هم در عرصه های مختلف حل می گردد اما نگاه ديگر ريشه  حل مشكلات را در درون كشور و استفاده از ظرفيت های موجود می داند.

وی با بیان اینکه اگر ما مشكلات داخلي را حل و فصل كنيم چالشهاي بيروني نه تنها از بين مي روند بلكه خنثي مي گردند ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر با عملكرد دشمنان ما به طور ناخواسته و اجباری هر دو نگاه در عرصه  عمل حرف از مقاومت مي زنند.

نوفرستی در بخش ديگري از سخنان خود، راهكار برون رفت از مشكلات بيروني و دروني كشور در عرصه هاي مختلف را توجه به ظرفيت هاي موجود داخلي، منطق مقاومت دانست و گفت: منطق مقاومت كه همان توجه به درون كشور و استفاده از ظرفيت هاي موجود و ايستادگي و مقاومت است؛ بايد بين مردم تبيين شود و همه بدانند كه تنها راه عبور از مشكلات در همه  عرصه ها ايستادگي و مقاومت است.

 منطق مقاومت بي هزينه نيست

مسئول سياسي سپاه انصارالرضا(ع) با بيان اينكه منطق مقاومت بي هزينه نيست، خاطرنشان كرد: واضح است كه منطق مقاومت و ايستادگي در برابر جبهه استكبار و غرب كه خود را ابرقدرت مي دانند، هزينه دارد ولي هزينه هاي مقاومت به مراتب خيلي كمتر از هزينه ي سازش با جبهه استكبار است و كشورهايي كه امروزه از طريق سازش هزينه مي دهند، هزينه  خيلي بيشتري پرداخت مي كنند، ولي هنر دشمن اين است كه هزينه هاي مقاومت را به رخ مردم مي كشد.

سياست معامله قرن به دنبال عادي سازي روابط مسلمانان با صهيونيسم است

نوفرستي در بخش ديگري از صحبت هاي خود يكي از اهداف اعلام سياست معامله قرن را عادي سازي روابط مسلمانان با صهيونيسم و هدف ديگر را به رسميت شناختن اسرائيل توسط مسلمانان دانست و در ادامه بيان كرد: مانع معامله قرن راهپيمايي روز قدس در سراسر جهان و عدم رويارويي ورزشكاران كشور ما و بعضي از كشورها با ورزشكاران رژيم غاصب اسرائيل است.


خروج